Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (BSO) wordt verzorgd door Spring Kinderopvang en door Arthis Kinderopvang.

Spring Kinderopvang
Kinderen van vier t/m dertien jaar kunnen bij BSO De Zeespiegel terecht voor een leuke tijd voor en na de schooluren. De BSO biedt alle mogelijkheden voor kinderen om zich lekker uit te leven en te ontspannen. We zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod en goede begeleiding door professioneel geschoolde medewerkers. Het vervoer van en naar school wordt door ons geregeld. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons thuis voelt en zichzelf kan zijn. Ieder kind is weer anders en vindt andere dingen leuk. Om een breed activiteitenprogramma aan te kunnen bieden, werken we samen met lokale organisaties zoals sport-, kunst- en cultuurorganisaties en vrijetijdsclubs. Zo valt er voor iedereen wel wat te beleven. 
 
Wij vinden ook dat kinderopvang meer is dan alleen maar opvang en verzorging gedurende de dag, of voor en na schooltijd. Kinderen brengen een deel van de week bij ons door en daardoor nemen we deel aan de opvoeding van het kind. Met persoonlijke aandacht, activiteiten en spelletjes helpen we elk kind om zich te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen. 
 
Spring Kinderopvang biedt kleurrijke opvang aan kinderen van nul tot dertien jaar. Dagopvang en peuterspeelzalen voor de jongste kinderen en buitenschoolse opvang voor de oudere kinderen.
En gastouderopvang wanneer flexibele opvang bij u of een gastouder thuis gewenst is.

Het adres van SPRING is:  
Spring, Kinderopvang met een voorsprong
Bernhardstraat 8, Postbus 116, 5830 AC Boxmeer
Telefoon (088) 2088208
E-mail: info@spring-kinderopvang.nl 
Website: www.spring-kinderopvang.nl
 

Arthis Kinderopvang
Arthis Kinderopvang is een kinderopvangorganisatie, welke actief is in de wijk Brouwhuis.

Kinderen van 4 t/m 13 jaar kunnen gebruik maken van de voorschoolse- en buitenschoolse opvang.
Hierbij maken zij gebruik van het kerkgebouw. De bijbehorende tuin grenst aan het schoolplein van De Korenaar, waar ook een directe doorgang plaats vindt.

Kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen terecht bij de peuterspeelzaal en de dagopvang, welke gevestigd zijn in wijkgebouw de Loop.

Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken? 

Het adres van Arthis Kinderopvang is: 
Arthis Kinderopvang, Peeleik 4, 5704 AR Helmond
Telefoon: 06-48494526 (bereikbaar vanaf bso tijd en tijdens de vso)
Email: info@arthis-kinderopvang.nl
Website: www.arthis-kinderopvang.nl