Missie en visie

 

“Elke dag is een nieuwe kans voor de volgende stap” 

De wereld verandert in een rap tempo. Om je te kunnen bewegen in deze complexe wereld van vandaag en morgen spelen naast rekenen en taal o.a. zelfkennis, creativiteit, ondernemerschap, zelfvertrouwen en flexibel kunnen zijn een ontzettend belangrijke rol. En, misschien nog wel belangrijker, dat je gewoon jezelf kunt zijn en dat je weet wat je gelukkig maakt. Op De Korenaar stemmen we iedere dag af om deze onderdelen samen te laten komen. Zo maken we het binnen onze organisatie mogelijk dat iedereen zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  We hebben onze speerpunten weten samen te vatten in bovenstaande Visual. 

We hebben onze visie vertaald in de volgende tekst: 

“Jij bent welkom in de warme, veilige omgeving van onze school. Wij weten dat elk individu anders is en luisteren en kijken daarom goed naar wat jij nodig hebt. Daarnaast zullen we dit ook aan jou vragen aangezien wij het belangrijk vinden jouw stem ook te horen. Terwijl jij, met onze hulp, aan je taken werkt zien we jouw zelfstandigheid groeien. Fouten maken horen erbij en daar zijn we ook trots op. Juist door het maken van fouten leren we samen weer een stapje verder te komen in hoe we iets wel of niet kunnen doen. Belangrijker nog, je leert iedere keer dat het leren keuzes maken niet altijd even makkelijk is. Je leert verantwoordelijkheid nemen voor je eigen werk, creatief denken, plannen en samenwerken. Je ontwikkelt je iedere dag weer verder in het zijn wie je bent. Als je extra hulp nodig hebt dan zullen we er zijn. Wij zien hulp als nieuwe kans om de volgende de stap te kunnen zetten in je ontwikkeling. We behandelen iedereen op school met respect zodat jij leert anderen met respect te behandelen. Wij vinden het belangrijk dat jij je talenten leert kennen en verder ontwikkelt, net zoals wij dat als team ook blijven doen. Als team hebben wij een open houding, werken we samen, zijn we respectvol en wisselen we onze expertise uit. Wij uiten onze waardering voor elkaar en gunnen ook elkaar om te leren van onze fouten. We zien graag mooie resultaten, maar het proces vinden we net zo belangrijk. Ons doel is bereikt als jij vol zelfvertrouwen, zelfreflectie en met een goedgevulde rugzak, je weg kunt voorzetten op je pad naar je verdere ontwikkeling”.