OC

Kindcentrum De Korenaar heeft een eigen oudercommissie (OC). De commissie telt momenteel achttien leden en heeft de taak om samen met teamleden de vieringen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten voor alle kinderen te organiseren.

Dit gebeurt in werkgroepen waarin ouders, leraren en eventueel andere actieve hulpouders zitten. De kosten voor deze extra schoolactiviteiten worden betaald uit de ouderbijdrage die alle ouders jaarlijks aan de school betalen.

Iedere twee maanden heeft de oudercommissie een vergadering waarbij een teamlid aanwezig is. Ze bespreken samen de voortgang van alle activiteiten.

De leden van de oudercommissie worden gevraagd. Maar als u interesse hebt, kunt u zich ook aanmelden.

De belangrijkste doelstelling van de OC is:
– hulp van ouders op school bevorderen
– mede organiseren van allerlei activiteiten op school

Contact met de OC kan via: infokorenaar@qliqprimair.nl