Mediatie door leerlingen, onderdeel vreedzame school